Against all odds, discriminations, wars, killings and whatever unjust.

برچسب: کارل_هاینز-جرون


اجرای از راه دور ~ از آر‌سی‌او و کارل‌هاینز ژروم  (برلین -آتن) در سومین دوره از فستیوال  «کلانگتپیش» (فرشی از آوا)  این دو هنرمند از میهمانان فستیوال نویزلَب در برلین هستند. آر‌سی‌او با مدارهای وسایل زندگی روزمره برای خلق و تجربه‌آزمایی با نویزهایی می‌پردازد که خودش تولید می‌کند. این مورد همچین شامل ابزارهای کوچک ، Read more…