Against all odds, discriminations, wars, killings and whatever unjust.

برچسب: فراخوان_آثار


فراخوان آزاد ۰۳: آثار [موسیقی] نویز، تجربی-معاصر لیبل اینترنتی  و جمع هنرمندگردان موسیقی تجربی نویزاَنویز، در متن این فراخوان، سومین فراخوان آزاد خود را اعلام می نماید. در این فراخوان از همگی هنرمندان علاقه‌مند به هنر تجربی دعوت می‌گردد تا با ارسال آثار صوتی، تصویری، نوشتاری خود برای شرکت در آلبوم گردآوری آتی اقدام نمایند. Read more…


فراخوان-آزاد ۰۱: لیبل «نویزاَنویز»، طی اعلام فراخوانی (فراخوان آزاد ۰۱) از آهنگسازان و هنرمندان تجربی حوزه صدا و تصویر دعوت به عمل می‌آورد تا آثار خود را برای پخش در قالب آلبوم گردآوری با همین نام ثبت نمایند؛ این متن یک فراخوان هنری می‌باشد. ۱. اثر می‌بایست یا تماما توسط خود هنرمند، یا هنرمندان تولید Read more…