Against all odds, discriminations, wars, killings and whatever unjust.

برچسب: هنر_معاصر


در قسمت اول با سهیل سهیلی و قسمت دوم کیمیا کوچک زاده به گفتگو نشستیم، قسمت سوم با نیلوفرحبیبیان و قسمت چهارم به دلیل پاره ای از مشکلات برگزار نشد و قسمت پنجم مهرناز خرمی، این سری از پادکست‌ها به گفتگو با پنجمین هنرمندی که در این مجموعه اثرشون نشر شده خانم دنیز تفقدی اختصاص Read more…


درباره فستیوال دسترسی محدود دوازده سال پیش از این در تهران، فضای پروژه‌های پارکینگالری، پایه‌گذار شروع جشنواره‌ی مستقلی برای ارائه ویدیو، صدا و اجرا شد: دسترسی محدود از سال هشتاد و شش، میزبان بسیاری از هنرمندان معاصر ایران و جهان بوده است. اطلاعات بیشتر روی وب‌سایت دسترسی محدود: www.limitedaccessfestival.com در هشتیم دوره از این جشنواره Read more…