هنرمندان

هنرمندان

در اینجا فهرستی از هنرمندانی را مشاهده می‌کنید که در آلبوم‌های گردآوری از دی‌ماه سال ۱۳۹۷ شرکت داشته‌اند، همینطور اسامی هنرمندانی که به صورت مجزا آلبوم یا تک‌آهنگ‌هایی را به همراه این لیبل نشر داشته، در فهرستی به تفکیک تاریخ همکاری درج شده است:

سال سوم (۱۳۹۹-۱۴۰۰)

 • نویزاَنویز ۲۱.۱ (سال سوم، فصلنامه زمستان-بهار) (گردآوری از آثار آهنگسازان زن)
  Kimia Koochakzadeh Yazdi
  Composer, Performer
  HomePageon LinedInon IG
  Nilufar Habibian
  Composer, Performer
  on Twitteron SCLinkedIn
  Anahita Abbasi
  Composer, Performer
  Homepageon Twitteron IG
  Mehrnaz Khorrami
  Composer, Visual Artist
  on FBon IGon BC
  Deniz Tafaghodi
  Composer, Performer
  on Twitter01duoon IG
  Leonie Roessler Akane Takada
  Composer Duo
  Leonie's HomepageAkane's Homepage
  Nesa Azadikhah
  Composer, DJ
  on Twitteron IGon DT
  (آلبوم جدید)

سال دوم (۱۳۹۸-۱۳۹۹)

 • نویزاَنویز ۲۰.۴ – آلبوم دو جلدی (سال دوم فصلنامه پاییز و زمستان)
  • نویزاَنویز-۲۰-۴-۱ (دیسک ۱)
   Cedrik Fermont
   Composer
   Syrphe
   Parsa Shomali
   Composer
   FBTwitterSoundcloud
   Leonie Roessler
   Composer
   Homepage
   Ibukun Sunday
   Composer, Violonist
   IGSoundCloud
   Arshan Najafi
   Composer
   Soundcloud
   Silo Portem
   Composer
   SoundcloudTwitterBandcamp
   Ali Sasha and Zhoobin Askarieh
   Collaboration
   HomepageSound in Morph Label
   Babak Sepanta
   Composer
   on IGSoundcloud
   Saeed Ramezanpour
   Photographer, Composer
   IGSoundcloudBandcamp
  • نویزاَنویز-۲۰-۴-۲ (دیسک ۲)
   Mehdi [Mate] Behbudi
   Composer. Sound Artist
   Linkedinon IGHomepage
   Babak Sepanta
   Electronic Musician
   on IG
   Sepersa
   Artist
   on IG
   Stefan Tiefengraber
   Sound Artist
   www.stefantiefengraber.comTwitterIG
   Mehdi Boroosan
   Composer
   Takcharkh
   Duo Collaboration
   Bandcamp
   Nyctalllz
   Artist
   BandcampIGSoundcloud
   SaturnCube
   SoundcloudBandcampIG
   Ouranoise
   Composer, theorist
   SoundcloudIG
   Noises By Mehr
   IGSoundCloud
 • نویزاَنویز ۲۰.۳ – آلبوم دو جلدی (سال دوم فصلنامه تابستان و پاییز)
  • نویزاَنویز-۲۰-۳-۱ (دیسک ۱)
   Spectro Duo
   Composer
   FacebookBandcampHomepage
   Luca Guidarini
   Composer
   Anna Sowa
   Composer
   Homepage
   Silo Portem
   Composer, Duo.
   Hadi Bastani
   Composer
   Homepage
   Fabio Grandinetti
   Composer
   Soundcloud
   Sina Shoaie
   Composer, Coder.
   FacebookIGAlien 'n Proud
   Dimitri Papageorgiou
   Composer, Academic
   HomepageBabel ScoresSoundCloud
   Kamyar Behbahani
   Composer, Foley Artist
   SoundcloudIGFB
   Nicolas Wiese
   Composer
   HomepageIGSoundcloud
   Balam Ronan
   HomepageBandcampIG
   Chi Him Chik
   Composer
   HomepageSoundcloudFacebook
   Gabriel Arroyo Gallardo
   Composer
   021duo
   Monchoce Tonero
   Duo
   Idelfon
   Composer, creative coder
   TwitterSoundcloudHomepage
   Wondering O
   Composer
   Arthur Muller
   Composer
   Angus Lee
   Composer
   An Moku
   Composer
   HomepageSoundcloudBandcamp
  • نویزاَنویز-۲۰-۳-۲ (دیسک ۲)
   Deniz Tafaghodi
   Composer
   TwitterSoundcloudIG
   Farbod Hamedi
   Composer
   SoundcloudIG
   ARUMAN
   Creative Coder
   SoundcloudIG
   Ehsan Masoudian
   Composer
   SoundcloudIG
   Faraz Bakhshgoei and Mahziyar Arjmandnia
   Duo Collaboration
   Mehdi Boroosan
   Composer
   Ali Sasha and Zhoobin Askarieh
   Duo Collaboration
   HomepageSound In Morph
   Golbon Moltaji
   Visual Artist, DJ.
   IGLinkedinMixcloud
   Rhonchus
   Composer
 • نویزاَنویز ۲۰.۲ (سال دوم فصلنامه بهار و تابستان)
  Leonie Roessler
  Composer
  Homepage
  Soheil Shirangi
  Composer, Pianist
  HomepageFacebookSoundcloud
  Kamran Arashnia
  Composer, Film-scores
  IGSoundcloudBandcamp
  C-drik Syrphe
  Composer, Label manager
  Syrphe
  Mehrnaz Khorrami
  Composer, Violonist
  SoundcloudFB
  Takcharkh
  Duo Collaboration
  Bandcamp
  Babak Sepanta
  Composer
  IGSoundcloud
  Soheil Soheili
  Composer
  Homepage
  Alireza Amirhajebi
  Composer, Guitarist
  IGSoundcloud
  Hesam Kardan
  Composer
  Foad Alijani
  Visual Artist
  IGHomepageTwitter
  Stefan Tiefengrabber
  Noise Artist
  Homepage
  Hardi Kurda
  Composer, Violonist
  HomepageSoundcloudSpace21.nu
  Katharina Stadler
  Composer. Theorist
  Homepage
  Vahid Qaderi
  Sound Designer
  SoundcloudIGFb
 • نویزاَنویز ۲۰.۱ (سال دوم فصلنامه زمستان و بهار)
 • Hadi Bastani
  Composer
  Homepage
  Sohrab Motabar
  Composer
  Hesam Kardan
  Composer
  Sonologyst
  Composer
  Alireza Amirhajebi
  Owrang
  Başar Ünder
  Composer
  Zhoobin Askarieh and Ali Sasha
  Duo
  Ali Tarameshloo
  Takcharkh
  Duo
  AOMQN Ft. Soheil Soheili
  Collaboration
  SaturnCube
  Composer

سال اول (۱۳۹۷-۱۳۹۸)

 • نویزاَنویز ۱۹.۴ (سال اول، فصل‌نامه پاییز و زمستان)
  Alireza Amirhajebi
  Composer/ researcher
  Mohammad Sahebzamani Ghodsea
  Composer
  ARUMAN
  Producer/ performer
  Hamidreza Chegini (Magicmind)
  Electronic musician, performer
  Raha Neuronal Noise
  Electronic musician, performer
  Saeed Ramezanpour
  Electronic musician
  AOMQN
  Owrang Mohajer
  Electronic musician
  Tarxun Xajenasiri
  Yasuyuki Uesugi
  Electronic musician
  Morego Dimmer
  Electronic musician
  Farbod Hamedi Noise Space
  Electronic musician
  Ali Sasha
  Electronic musician/ DJ
  Zhoobin Askarieh
  Composer, performer
  Babak Sepanta
  Electronic musician
  Soheil Soheili
  Electronic musician
 • نویزاَنویز ۱۹.۳ (سال اول، فصل‌نامه تابستان و پاییز)
  Ali Mohajer (Owrang)
  Artist
  on IG
  Nariman Aliakbar (Limen)
  Artist
  on IG
  Takcharkh Duo
  Artist
  On IGOn Bandcamp
  Alireza Amirhajebi
  Artist
  on IG
  M. Sahebzamani (Ghodsea)
  Artist
  on IG
  Bahador Qoraishi (Badador)
  Artist
  on IG
  Hediyeh Khajezadeh (I-ID)
  Artist
  on IG
  Sepersa
  Artist
  on IG
  Farbod Hamedi (Noise Space)
  Artist
  on IG
  Parham Izadyar
  Artist
  on IG
  Avant Garde Dewa Gugat
  Artist
  on IG
  May HD
  Artist
  on IGHomepageon Facebook
  Junix 11
  Artist
  Junix 11 on IG
  Mohamad Nikpour (Zab)
  Artist
  on IG
  PooYar
  Artist
  on IG
  Golbon Moltaji
  Artist
  on IG
  Erfan Ashourioun
  Artist

  .

  on IG
  Babak Sepanta
  Artist
  on IG
  Saeed Ramezanopour
  Artist
  on IGon Soundcloud
  Zhoobin Askarieh
  Artist
  on IGHomepage
  Ruben (Rübezahl)
  Artist
  Tired on Wheels
  Ali Sasha
  Artist
  on IG
 • نویزاَنویز ۱۹.۲ (سال اول، فصل‌نامه بهار و تابستان)
  Abtin Gholampour
  Artist
  on IG
  Aruman
  Artist
  on IG
  Takcharkh Duo
  Artist
  on BandCamp
  Cedrik Fermont (C-drik)
  Artist
  Syrphe
  Mohammad Sahebzamani (Ghodsea)
  Artist
  Kasra 4k7
  Artist
  in IG
  Leonie Roessler
  Artist
  Artist Website
  Nariman Aliakbar Limen
  Artist
  on IG
  Hamidreza Chegini (Magicmind)
  Artist
  on IG
  Raha Mahdavi (Neuronal Noise)
  on IG
  Omid Saheb Imani (OESTI Omterrawave)
  Artist
  on IG
  Ruben (Rübezahl)
  Artist
  Mohsen Tehrani (SaturnCube)
  Artist
  on IG
  Nariman Aliakbar (Limen)
  Artist
  on IG
  Ali Mohajer (Owrang)
  Artist
  Ruben and Malikah (STAMPF!)
  Artist
  Sassan Bahrami (Yellow Cream)
  Artist
  on IG
  Mohammadreza Govahi (Xerxes the dark)
  Artist
  on IG
  Kaveh Shams
  Artist
  on IG
  Sepersa
  Artist
  on IG
  Soheil Soheili
  Artist
  on IGwww.soheilsoheili.com
  Farhan Mohajerani (XSIX)
  Artist
  on IG
  Zhoobin Askarieh
  Artist
  on IG
 • نویزاَنویز ۱۹ (سال اول، فصل‌نامه بزمستان و بهار)
  Sohrab Motabar
  Composer
  Homepageon IGon SC
  Sina Shoaie
  Composer, Sound Artist
  on IGon SCon FB
  ARUMAN
  Composer, Creative Coder
  on IGon SCon Twitter
  Jakub Rataj
  Composer,
  Home Pageon SCBabel Scores
  Parsa Hadavi
  Composer, Performer
  Linked-inon SCon IG
  Zhoobin Askarieh
  Composer, Performer
  Homepageon SCon IG
  Bernisaun Berhrouz Farahani
  Composer, Performer
  on IGon BCon SC
  Leonie Roessler
  Composer, Performer, Sound Artist
  Home Pageon FBon IG
  Magicmind
  DJ, Electronic Musician
  Limen
  Composer, Performer
  on IGon FBon SC
  Soheil Soheili
  Producer, Composer, Performer,
  Home Pageon Twitteron IG
  Bijan Moosavi
  Composer, Producer
  Home Pageon Twitteron IG
  Sepersa
  Composer, Performer
  on Twitteron IGon SC
  Nyctalllz
  Electronic Musician
  on IGon BCon FB
  Kaveh Shams
  Avant-Garde Musician
  on SC
  Kasra 4k7
  Producer, DJ.
  on IGon SCon FB
  OESTI
  Producer, DJ
  Sasan Bahrami (Yellow Cream)
  One-man Band
  on SC
  XSIX Farhan Mohajerani
  Producer, performer
  on IGon FBon SC